iş - Sayfa 3
Kitle fonlaması, girişimcilerin sermaye artırması için en erişilebilir ve düşük riskli yol haline gelmiştir. 2010 yılında 880 milyon dolardan, kitle fonlaması pazarı 2015 yılında yaklaşık 34 milyar dolara yükseldi.IndiegogoKickstarterGiriş Indiegogo,...
Bir işletme için, Gelir net kârı ifade eder, yani giderler ve vergiler çıkarıldıktan sonra kalanlar gelir. Gelir, işletmenin ürün ve hizmetleri için müşterisinden aldığı toplam para miktarıdır. Bununla birlikte, bireyler...
Başlangıç ​​Finansmanı   Küçük ölçekli bir işletme, kişisel servetlerini kullanan bir kişi veya bir grup birey tarafından oluşturulabilir. Bununla birlikte, işletme büyüdükçe ve genişletilmesi gerektiğinde, genellikle orijinal sermaye katılımcılarının fonlama...
Girişim Sermayesi Şirketi nedir Risk sermayesi bir tür özel sermaye ve risk sermayesi şirketi küçük başlangıç ​​işletmelerine fon sağlayan bir özel yatırımcı havuzuna sahip bir şirkettir. Risk sermayesi 'Risk sermayesi'içsel...
Yatırım Şirketi nedir?   Yatırım şirketi, ana faaliyet alanı finansal menkul kıymetleri elinde tutmak ve yönetmek olan bir finansal kuruluştur. Bu yatırımlar yatırım şirketine fon yatırmış yatırımcılar adına yapılır. Yatırım...
Angel Yatırımcıları Nasıl Çalışır?   Melek Yatırımcı Kimdir? Melek yatırımcılar, oluşumlarının ilk aşamalarında girişimcilere ve küçük ölçekli başlangıç ​​işletmelerine yatırım yapan bir grup yatırımcıdır. Melek yatırımcılar özel yatırımcılar veya gayri...
GAAP (ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) ABD'de kullanılan muhasebe standardıdır. UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), dünya çapında 110'dan fazla ülkede kullanılan muhasebe standardıdır. GAAP daha "kurallara dayalı" bir muhasebe...
Iş iki tür incur Sabit ücretDeğişken maliyetGiriş (Wikipedia'dan) Ekonomide sabit maliyetler, işletme tarafından üretilen mal veya hizmetlerin seviyesine bağlı olmayan işletme giderleridir.. Değişken maliyetler, bir işletmenin faaliyetiyle orantılı olarak değişen...
Yönetim Muhasebesi planlama, kontrol ve karar verme amaçları için iç yönetimi analiz eden ve maliyet bilgisi sağlayan bir muhasebe alanıdır.. Yönetim muhasebesi, bir kuruluştaki yöneticiler için geliştirilen muhasebe bilgilerini ifade...
FIFO ve LIFO satılmayan stokların değerini, satılan malların maliyetini ve hisse senedi geri alımları gibi diğer işlemlerin sonunda raporlanması gereken diğer işlemleri belirlemek için muhasebe yöntemleri kullanılır. FIFOLIFOStandları İlk giren...