Satılmaya Hazır ve Ticari Menkul Kıymetler Arasındaki Fark

Başlangıçta, temel finansal araçlar piyasada basit amaçlar için işlem görmüştür. Örneğin, şirketler tarafından ticari faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla sermaye artırımı için hisse senetleri çıkarılmış, devletler tarafından tahviller çıkarılmış ve tahvil sahipleri bu finansal araçlardan faiz alırlardı. Bununla birlikte, finansal piyasadaki karmaşıklığın artmasıyla, yatırımcılara yardımcı olmak için çok sayıda finansal araç sunulmuştur. Bu finansal araçlar arasında, sınırlı olunmayarak, vadeli işlem sözleşmeleri, gelecek, takas, opsiyonlar, mevduat sertifikası, borsada işlem gören fonlar veya ETF'ler, yatırım fonları, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler, faiz vadeli işlemleri, bono futures vb. Bu menkul kıymetler yatırımcıların daha akıllıca yatırım yapmalarını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda yatırımcıların hızla değişen piyasa trendleriyle başa çıkarak büyük kazanç elde etmelerine de izin verdi. Bu nedenle, bu menkul kıymetlerin amacı, bir bireyin parasının önemli bir kısmını kaybetmesini önleyerek yatırım kararlarını kolaylaştırmaktır.

Satılmaya hazır menkul kıymetler ve alım satım amaçlı menkul kıymetler bu enstrümanlara iki örnektir. Bu menkul kıymetler temel olarak satın alındıkları zaman alım satım amaçlı veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılır. Satılmaya hazır menkul kıymetleri satın alma amacı, süresiz olarak tutmak veya faiz oranının, likidite gerekliliklerinin ve ön ödeme riskinin maruz kalmasını yönetmektir. Diğer taraftan, alım satım amaçlı menkul kıymetler yeniden satış veya piyasa değerlemesi yoluyla kar maksimizasyonu amacıyla satın alınır. İkisi arasındaki farkı daha iyi anlamak için, bu menkul kıymetlerin özelliklerini ayrıntılı olarak anlamak önemlidir.

Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler (AFS)

AFS, varsa, vade tarihine ulaşmadan yeniden satış yapma niyetiyle satın alınan bir özkaynak veya borçlanma aracının bir örneğidir. AFS, doğası gereği stratejik değildir, çünkü ticari amaçla tutulmazlar ve vadeye kadar elde tutma kategorisine girmezler. Üstelik piyasada piyasa fiyatından kolayca temin edilebilirler.

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler

Diğer taraftan, alım satım amaçlı menkul kıymetler kısa bir süre içinde, yani on iki aydan daha kısa bir sürede alım satım amacıyla elde tutulan finansal araçlardır. Bunlar genellikle kısa vadede alım satım amacıyla finansal kuruluşlar tarafından tutulmaktadır..

Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler ve Ticari Menkul Kıymetler Arasındaki Fark

Aşağıdakiler, satılmaya hazır menkul kıymetler ile alım satım amaçlı menkul kıymetler arasındaki farklardan bazılarıdır:

  • Uzun Vadeli Vs. Kısa dönem

Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler-Daha önce de belirtildiği gibi, AFS'nin vade tarihi yoktur ve genellikle alım satım amaçlı menkul kıymetlerden daha uzun bir süre tutulurlar.

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler-Bu menkul kıymetler daha kısa bir süre için tutulur, çünkü yönetim bu yatırımlar için kısa vadeli kazançlar elde etmek amacıyla aktif olarak alım satım yapar. Genellikle birkaç saat veya gün boyunca tutulurlar, ancak menkul kıymetin doğasına ve işlem gördüğü pazara bağlıdır..

  • Satın Alma Niyeti

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler-Bu menkul kıymetler genellikle kısa vadede kâr etmek amacıyla satın alınır. Bu yüzden daha uzun süre tutulmazlar.

Hazır Sale-Bu finansal araçlar, kısa vadeli kârlar elde etmek amacıyla satış yapma niyetiyle aktif olarak yönetilmez. Bunun yerine, bu menkul kıymetler bir noktada şirketler tarafından tutulmakta ve ayarlanmaktadır. Alım satım amaçlı menkul kıymetlerden farklı olarak AFS, alım satım amaçlı menkul kıymet olarak aktif olarak satın alınmaz veya satılmaz veya yatırımlarından elde edilen getirileri almaya devam etmek için süresiz olarak tutulmaz. Bunun yerine, bu araçlar yönetim tarafından bir piyasada kolayca satılmaktadır… Kısacası, bunlar daha uzun bir süre muhafaza edilebilecek ancak yönetimin kararına göre satılabilecek menkul kıymetlerdir..

  • Muhasebe Tedavisi

Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler-Satılmaya hazır menkul kıymetler AFS olarak kısaltılır. Finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile raporlanırlar; burada, farklı bir muhasebe dönemindeki değer değişiklikleri, menkul kıymetler satılana kadar kapsamlı gelire gider. Ancak, bu menkul kıymetler satıldığında, diğer kapsamlı gelirdeki (OCI) gerçekleşmemiş kar veya zarar tersine çevrilir ve gerçekleşen kar veya zarar gelir tablosuna gider. Gerçekleşen tutar satış fiyatı ile satın alma fiyatı arasındaki farkı temsil eder.

Örneğin, AFS 200.000 $ nakit tutarıyla satın alınırsa, satılmaya hazır menkul kıymetler hesabı borçlandırılır ve nakit bakiyesi aynı tutarda kredilendirilir. Ancak, AFS'nin değeri bir sonraki muhasebe döneminde 100.000 $ 'a düşerse, yatırım tutarı, adil piyasa değerinde meydana gelen değişikliği adil bir şekilde yansıtacak şekilde azaltılacaktır. Değerdeki düşüş OCI'de tanınacaktır. Benzer şekilde, değer bir sonraki muhasebe döneminde artarsa, OCI'da da tanınmalıdır. AFS'nin değerindeki değişikliğin diğer kapsamlı gelirde raporlanması için satılması gerekmez. Bu finansal araçlar satılıncaya kadar 'gerçekleşmemiş' kar veya zarar olarak bilinmelerinin nedeni budur.

Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler-Alım satım amaçlı menkul kıymetler de finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleriyle raporlanır, ancak başlangıçta finansal tablolarda orijinal maliyetleriyle kaydedilir. Zaman geçtikçe, bu menkul kıymetlerin piyasa değeri değişir ve bir hesap döneminin sonunda satılmazsa gerçeğe uygun değeri, gerçekleşmemiş zarar veya kazançları hesaplamak için orijinal satın alma maliyetiyle karşılaştırılır. Her bir hesap döneminin sonunda alım satım güvenliğinin gerçeğe uygun değeri, daha sonra bir sonraki hesap döneminin sonundaki gerçeğe uygun değerle ve o dönemde gelir veya gider olarak muhasebeleştirilen kâr veya zarar ile karşılaştırılır..

Örneğin, bir ticaret menkul kıymetinin son raporlama döneminde gerçeğe uygun değeri 1.500 $ ise ve cari dönem sona erdiğinde piyasadaki değeri 1.800 $ 'a ulaşırsa. Gerçeğe uygun değer düzeltmesinin, menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değer düzeltme hesabına 300 ABD doları borçlandırılması ve dönem sonunda 1,800 ABD doları değerindeki toplam gerçeğe uygun değere ulaşması için alım satım amaçlı menkul kıymetler hesabına kalan 1.500 ABD Doları eklenerek muhasebeleştirilmesi gerekir..

  • Tanınma Kriterleri

Satılmaya Hazır-AFS değerinde meydana gelen değişiklikler daha sonra OCI'de gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar olarak adlandırılan bir hesapta muhasebeleştirilir. Bu hesap temel olarak özkaynaklarda bulunur; dolayısıyla gelir tablosuna herhangi bir tutar kaydedilmez..

Ticari hesap-Satılmaya hazır menkul kıymetlerden farklı olarak, alım satım amaçlı menkul kıymetler sonradan gelir tablosunda işletme geliri olarak kaydedilmektedir.

Bir muhasebecinin bu menkul kıymetlerin farklılıklarına aşina olması çok önemlidir, çünkü yukarıda belirtilen hesapların değerinin düşürülmesi veya aşırı değerlenmesi yerine doğru dönemde doğru miktarda kayıt yapmalarını sağlar. Benzer şekilde, yatırımcılar da bu yatırımların finansal hedefleri ile uyumlu olup olmadığını görmek için AFS ve ticari menkul kıymetler arasındaki farkı bilmelidir. Örneğin, bir yatırımcının amacı kısa vadede kar elde etmek için menkul kıymet satmaksa, o zaman menkul kıymet alım satımı yapmak zorundadır..