Coğrafya ve Jeoloji Arasındaki Fark

İkisi yeryüzünde yapılan çalışmalar olsa da, coğrafya ve jeoloji arasında büyük bir fark vardır..

Yeni başlayanlar için, ortak önek ve iki kelimenin iki ekine bakalım.

Coğrafi yeryüzü, -grafi çizim ya da kayıt anlamına gelir ve -oloji çalışma ya da bilgi anlamına gelir. Dolayısıyla coğrafya fiziksel dünyayı inceliyor ve jeoloji yeryüzünü kavrayan bir çalışma.

Ve şimdi temeller yoldan çıktığı için, coğrafya ve jeoloji arasındaki fark nedir?

Çok; ancak daha iyi bir kavrayış için, her ikisinin de neler içerdiğini anlamak için coğrafyaya ve jeolojiye ayrı ayrı bakacağız..

Coğrafya nedir?

Coğrafya, denizler, dağlar ve dünya ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın fiziksel özellikleriyle ilgilenen bir çalışma alanıdır. Bu nedenle bir Coğrafya öğrencisi yeryüzünün yüzeyinin nasıl farklılaştığını, yükseklik, iklim, toprak, bitki örtüsü, arazi kullanımı, endüstriler, nüfus ve ülkeler gibi faktörlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceler..

Bu çalışmayı daha yönetilebilir hale getirmek için coğrafya, çalışmanın iki ana dalına ayrılmıştır:

 • İnsan coğrafyası
 • Fiziksel coğrafya

Bununla birlikte, coğrafya dünyanın ve çevrenin çeşitli faktörlerini temsil eden birçok alt dallara bölünebilir.

Bizim amacımız için, fiziki coğrafyanın bir alt kolu olarak bölgesel coğrafyaya sahip olacağız;

 • İnsan coğrafyası
 • Fiziksel coğrafya
 • Bölgesel coğrafya

İnsan coğrafyası

İnsan coğrafyası, insan ilişkilerine ve bunların dünya çevre üzerindeki etkilerine bakar. Nüfus yoğunluğu, dil kalıpları, politika, din ve mimarinin yanı sıra çevre ile kültürel ve ekonomik etkileşimleri de içerir..

Beşeri coğrafyadaki diğer önemli faktörler arasında insanın çevreye bağımlılığı ve insanların çevreyi nasıl değiştirdiği ve buna nasıl uyum sağladığı yer alır. Ayrıca, göç dinamikleri ve yerleşim ve iş yerlerinin farklılaşması da dahil olmak üzere insan hareketinin yeryüzündeki etkilerine de bakar..

Fiziksel coğrafya

Fiziki coğrafya, yeryüzünün fiziksel özellikleri; su kütleleri, iklim, topraklar, doğal bitki örtüsü ve hayvan yaşamı. Aynı zamanda insan faaliyetlerinin bir sonucu olan özellikleri de içerir. Bunlar evler, köprüler, parklar ve arazi kullanımını içerir.

Bölgesel coğrafya

Bölgesel coğrafya dünyanın farklı bölgelerine bakar ve çeşitli faktörleri kullanarak bölgelerin benzerlik ve farklılıklarını belirler. Bu tür karşılaştırmalar, arazi formları, dağ sıraları, doğal bitki örtüsü, toprak ve iklim gibi fiziksel özellikler temelinde yapılır. Bölgesel coğrafya, dünyayı benzerliklerine göre çeşitli büyük bölgelere ayırmaya yardımcı olur.

Jeoloji nedir?

Jeoloji dünyanın yapıldığı yer ile ilgili bilimsel bir çalışmadır. Aynı zamanda dünyanın fiziksel tarihine, maruz kaldığı ya da geçmekte olduğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişikliklere ve dünyanın bugünkü haline geldiği süreçlere de bakar. Bu, kayaları, mineralleri, toprakları, plajları, okyanus havzalarını, fosilleri ve volkanları incelemeyi içerir..

Bu nedenle jeoloji, tektonik plakalar ve dünyayı şekillendiren ve şekillendirmeye devam eden hareketler dahil olmak üzere dünyanın temellerini incelemeyi içerir. Ayrıca deprem ve Tsunamiler ile dünyanın doğal harikalarını da içermektedir..

Dünyanın kökeni ve evrimi

Jeoloji öğrencileri anlamak için dünyanın kökeni ve evrimini inceler;

 • Dünya nasıl oldu
 • nasıl çalışır
 • neden olduğu gibi davranıyor
 • neden dünya dinamik bir sistemdir

Dünyanın iç yapısı

Bu, dünyanın iç kısmının nasıl olduğu ve bunun varlığını sürdürmesini nasıl etkilediğine dair çalışmaları içerir. Çalışmalar;

 • dünyanın manyetik alanının kökeni ve doğası
 • tektonik plakalar ve birbirleriyle nasıl etkileştikleri
 • kıtaların, dağların ve okyanus havzalarının kökeni ve gelişimi
 • enerji ve mineral kaynaklarının kaynakları ve sınırlamaları

Coğrafya ve jeoloji arasındaki farkın özeti

Özetle, coğrafya ve jeoloji arasındaki en büyük fark, coğrafyanın fiziksel olanla ilgilenmesi, jeolojinin fizikselin altında ve ötesinde olanla ilgilenmesidir..