Mamogram ve Ultrason Arasındaki Fark

Mamografi nedir?

Mamogram, memede düşük doz x-ışınları kullanan spesifik bir x-ışını resmidir. Mamogramlar genellikle meme kanserinin erken belirtilerini tanımlamak için kullanılır ve meme kanserinin erken belirtilerini tespit etmede en sık kullanılan yöntemlerden biridir ve sıklıkla hissedilemeyen tümörleri sömürür. Bir kişi bir mamografi aldığında, röntgen makinesinin önünde durmaları gerekir ve göğüsleri açık bir plakaya yerleştirilirken, başka bir plaka göğsü yukarıdan sıkıca bastırır. Her iki plaka, röntgen çekilirken sabit tutmak için memeyi düzleştirir. Bu adımlar daha sonra memenin yandan görünüşünü elde etmek için tekrarlanır..

Ultrason Nedir?

Sonogram olarak da adlandırılan ultrasonlar, vücudun içinde böbrekler, mide, karaciğer, kalp, eklemler veya tendonlar gibi parçalar hayal etmek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Ultrasonlar radyasyon yerine ses dalgaları kullanır, bu da onları daha güvenli ve daha yaygın olarak kullanır. Ultrasonlar rahimdeki doğmamış fetüsün kontrol edilmesi için de düzenli olarak kullanılır. Ultrason yumuşak doku ve sıvıdan geçmesine rağmen, yoğun yüzeyler algılandığında ses dalgaları geri döner. Ultrasonlar problemleri bu şekilde tespit edebilir. Örneğin, bir bireyin sağlıklı böbrekleri varsa, ultrason doğrudan geçecektir. Bununla birlikte, bir kişinin böbrek taşları varsa, ultrasonlar onlardan geri döner. Yani, nesne bir ultrasonun vurması ne kadar yoğun olursa, o kadar çok geri sıçrayacaktır. Ultrasonlar modern tıpta yaygın olarak kullanılır ve hem teşhis hem de tedavi amacıyla kullanılır..

İkisi Arasındaki Fark Nedir?

Mamogramlar ve ultrasonlar arasındaki temel fark kullanımlarıdır. Mamogramlar özellikle meme bölgesini hedeflemek için tasarlanmıştır, oysa ultrasonlar vücudun hemen hemen tüm iç bölgeleri için kullanılabilir. Dahası, mamogramlar, ultrasonlar ses dalgalarını kullandığı radyasyon kullanır (küçük miktarlarda da olsa), bu da hastaların potansiyel olarak zararlı radyasyon dalgalarına maruz kalmadığı anlamına gelir. Mamogramlar ve ultrasonlar arasındaki bir diğer önemli fark, mamogramların tüm memenin bir görüntüsünü sağlaması ve genellikle hissedilemeyen veya dışarıdan görülemeyen topakları tanımlamasıdır. Aksine, ultrasonlar oldukça yönlendirilir. Yani, bir hasta bir yumru hissedebiliyorsa ve sonograf kamerayı doğrudan şüpheli alanın üzerine yerleştirebiliyorsa, ultrasonlar son derece yararlıdır. Bir mamogram olağandışı bir lezyon tespit ederse de yararlıdırlar, bu durumda bir ultrason o belirli alana girebilir. Bununla birlikte, mamogramların aksine, ultrasonlar etkili tarama mekanizmaları değildir ve nadiren kendi başlarına küçük topaklar saptarlar.