Usul Hukuku ve Maddi Hukuku

Usul hukuku ceza davalarında mahkeme işlemlerini ve medeni ve idari işlemleri içeren bir dizi kuraldan oluşur. Mahkeme, yargılama sırasında usul hukuku ile belirlenen standartlara uymak zorundadır. Bu kurallar, "Usul HukukuMaddi KanunTanım Maddi hukukun uygulanabileceği yollar ve araçlarla ilgilenir ve bunları belirler Bireylerin hak ve yükümlülüklerini, bireylerin neler yapabileceğini veya yapamayacağını belirleyen hukuk alanlarıyla ilgilenir Güçler Bağımsız güç yok Bir davanın kaderini belirleyen bağımsız yetkiler Uygulama Yasal olmayan bağlamlarda uygulanabilir Yasal olmayan bağlamlarda uygulanamaz düzenleme Yasal yasaya göre Parlamento Yasası veya hükümet uygulaması ile

İçindekiler: Usul Hukuku ve Maddi Hukuku

  • 1 Yapı ve İçerik Farklılıkları
  • 2 Esas ve Usul Kanunların Yetkileri
  • 3 Uygulamadaki Farklılıklar
  • 4 Örnek
  • 5 Kaynakça

Yapı ve İçerik Farklılıkları

Maddi ve usul hukukunun yapısı ve içeriği arasındaki farkları anlamak için bir örnek verelim. Bir kişi suçlanıyor ve yargılanıyorsa, maddi yasalar, mahkum edilmesi halinde, yargılanacak cezaya çarptırılır. Maddi hukuk aynı zamanda suç türlerini ve kişinin tekrarlayan bir suçlu olup olmadığı, nefret suçu olup olmadığı, kendini savunma olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olarak ciddiyetini de tanımlar..

Usul hukuku ise devlete halk üzerindeki maddi kanunları uygulayacak makineleri sağlar. Usul hukuku, bir mahkemenin medeni veya cezai takibatta ne olacağını duyup belirleyen kuralları içerir. Usul hukuku, maddi kanunun yapıldığı ve uygulandığı yöntem ve araçlarla ilgilidir. Başka bir deyişle, maddi hukuk davanın özünü, suçlamaların nasıl ele alınacağını ve olayların nasıl ele alınacağını ele alır; usul hukuku, istenen hedeflere ulaşmak için davanın nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda adım adım bir eylem planı verecektir. Bu nedenle davanın yargılanma veya başka türlü gerektirdiğine karar vermeye yardımcı olan usul kanunu.

Maddi ve Usul Kanunların Yetkileri

Maddi hukuk, bir davanın kaderini belirleyen bağımsız bir yasalar kümesidir. Mahkemenin kaderini, kazanıp kaybetmediğini ve hatta tazminat miktarlarını vb. Belirleyebilir. Öte yandan, usul yasalarının bağımsız bir varlığı yoktur. Bu nedenle, usul kanunları bize sadece yasal sürecin nasıl yürütüleceğini söylerken, maddi yasalar yasal çözüm sunma gücüne sahiptir.

Uygulamadaki Farklılıklar

Bir diğer önemli fark bu ikisinin uygulamalarında yatmaktadır. Usul yasaları yasal olmayan bağlamlarda uygulanırken, esaslı yasalar geçerli değildir. Dolayısıyla, temel olarak bir davanın asıl maddesi maddi hukukla vurgulanırken, usul hukuku oraya varmak için atılan adımlara işaret eder.

Misal

Maddi hukukun bir örneği cinayet derecelerinin nasıl tanımlandığıdır. Koşullara ve karışıklığın suçu işlemeye niyet edip etmediğine bağlı olarak, aynı cinayet eylemi farklı ceza seviyelerine düşebilir. Bu tüzükte tanımlanmıştır ve maddi hukuka tabidir.

Usul yasalarına örnek olarak bir tarafın diğerini dava etmesi için izin verilen süre ve dava sürecini düzenleyen kurallar verilebilir..

Referanslar

  • Wikipedia: Usul hukuku
  • Wikipedia: Maddi hukuk