Arabuluculuk ve Uzlaşma Arasındaki Fark

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü tarafın tartışmalı taraflar arasındaki konuşma sürecinin tatmin edici bir çözüme ulaşmasını sağladığı yerdir. Arabuluculuk gönüllü ve bağlayıcı olmayan bir süreçtir, ancak 1908 tarihli Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ile düzenlenmektedir..

Arabuluculuk, her iki tarafın taraflarının anlaşmazlık konusundaki düşüncelerini doğrudan ifade etmelerine ve her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayacak benzersiz bir çözüm oluşturmasına olanak tanır. Arabulucu hakim olmamalı veya karar vermemelidir. Arabulucunun rolü müzakere ve iletişim teknikleri aracılığıyla konuşmayı kolaylaştırmaktır..

Arabuluculuk bir süreci ve belirli protokolleri izlemeye dayanır. Bu süreç, tarafların anlaşmazlığın arkasındaki gerçek sorunlara odaklanmalarını sağlar ve tüm tarafların aktif olarak katılmasını gerektirir. Amaç, gönüllü, işlevsel, dayanıklı ve huzurlu bir çözüm bulmak için daha fazla zaman ayırmaktır. Arabuluculuk süreci, mültecilerin herhangi birinin arabuluculuktan çekilmesine ve anlaşmazlığı mahkeme sistemine yönlendirmesine izin verir.

Arabuluculuğun sonunda kararın sözleşme şeklinde hazırlanması tavsiye edilir. Arabuluculuk bir hakimin yetkisi altında olmadığından, böyle bir sözleşme arabuluculuk sürecini yasal olarak daha bağlayıcı hale getirir. Bu, her iki tarafın süreçteki rollerini tanımasını ve uyum sağlamasını sağlamak içindir. Ayrıca arabuluculuk sürecinin ve taraflar arasındaki kazanımın somut bir kanıtıdır. Bu yazılı belge arabuluculuk sürecine net bir son veriyor.

Uzlaşma Nedir??

Uzlaşma, tartışmalı taraflar arasında pozitif bir ilişki kurmaya odaklanmıştır. Uzlaşma, ihlal edilen bir hakkı arar ve daha sonra en iyi eylem yolunu bulmaya çalışır. Bu, mültecileri tatmin edici bir hedefe yönlendiren bir kolaylaştırıcı aracılığıyla yapılır. Bu yöntem yasayla daha sabit hale getirilir ve 1996 Tahkim ve Uzlaştırma Yasası tarafından yönetilir.

Uzlaşma daha çok, bir çatışmanın önemli bir şeye dönüşmesini önlemek için önleyici olarak kullanılır. Tarafların, sürece dahil olan tüm taraflar için faydalı bir çözüm bulmak amacıyla sürece gönüllü katılımı ile karakterizedir. Yasaların uyguladığı katı bir gizlilik kuralına sahiptir.

Uzlaşma, kolaylaştırıcının anlaşmazlığın çözümünde daha doğrudan bir rol oynamasına izin verir. Kolaylaştırıcı belirli tekliflere yönelik önerilerde bulunabilir ve belirli çözümler için tavsiyelerde bulunabilir. Bu nedenle kolaylaştırıcı, eldeki anlaşmazlık ile ilgili belirli bir alanda uzman olmalıdır. Uzlaşmada “tarafsız” rol, anlaşmazlığa en yararlı çözümü bulma rolüyle yetkili bir figür olarak görülmektedir. Çoğu zaman, anlaşmalı tarafları değil, sözleşmenin şartlarını teklif eden kolaylaştırıcıdır.

Uzlaşma ayrıca taraflar arasındaki mevcut iş ilişkilerini uzlaştırmayı ve sürdürmeyi de amaçlamaktadır. Bu mutlaka arabuluculuk gibi belirli bir prosedüre veya protokole göre yapılmaz. Kolaylaştırıcı, duruma bağlı olarak rotayı belirleyecek ve genellikle uzlaşma sürecini bir müzakere olarak uygulayacaktır..

Arabuluculuk ve Uzlaşma arasındaki benzerlikler

Hem arabuluculuk hem de uzlaşma Alternatif Uyuşmazlık Çözümleridir (ADR'ler). ADR'nin anlaşmazlıkları özel, daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözüme kavuşturmak için mahkeme salonundaki anlaşmazlıklar ile başa çıkması. Arabuluculuk ve Uzlaşma, genellikle eşanlamlı olarak kullanıldığı, ancak farklı oldukları ve farklı eylemlerle yönetildiği ölçüde yakından ilişkilidir..

Arabuluculuk ve uzlaşma, bir anlaşmazlığı çözme ve taraflar arasında olumlu ilişkiler kurma sürecine yardımcı olmak için kolaylaştırıcıdan yararlanır. Amaç, anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmaktır. Her iki süreç de adli değildir ve bu nedenle mahkeme dışında çözülen anlaşmazlıklardır. Her ikisi de tarafların birbirleriyle rekabet etmedikleri, ancak bir çözüm bulmak için birlikte çalıştıkları bir süreci takip ediyorlar. İkisi de hukuki ihtilafları karara bağlamak için gönüllü alternatiflerdir.

Arabuluculuk ve Uzlaşma arasındaki farklar:

Yukarıda da görülebileceği gibi, arabuluculuk ve uzlaşma pek çok açıdan benzerdir ve eşanlamlı olarak kullanılması anlaşılabilir. Yine de ayırt edilmeleri gerekir. Öyleyse iki Alternatif Uyuşmazlık Çözümü arasındaki temel farklar nelerdir??

  1. Arabuluculukta, kolaylaştırıcı tarafların uyuşmazlığına tarafsız ve nesnel olmalı, uzlaşma ile kolaylaştırıcı daha aktif bir rol oynamalıdır..
  2. Arabuluculukta, taraflar bir çözüm bulmaya teşvik edilir, kolaylaştırıcı sadece rehber görevi görür. Uzlaşma ile kolaylaştırıcı, tarafların hedeflerini belirleme ve bir çözüm bulmaya aktif olarak yardım etme sorumluluğuna sahiptir..
  3. Arabuluculuk içinde kolaylaştırıcı herhangi bir hüküm vermez. Uzlaşmayla, kolaylaştırıcı aynı zamanda çözümü kolaylaştırıcıya göre en faydalı çözüm olarak kabul edilene dayandıran değerlendirici ve müdahale eden rolünü oynar..
  4. Arabuluculuk söz konusu olduğunda bir çözüm bulmak gerekli değildir, ancak amaç bir anlaşmadır. Uzlaşma ile bir çözüm gerekli bir sonuçtur ve hukuk mahkemesinin bir kararı olarak yürütülebilir.
  5. Arabuluculuk, 1908 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na tabidir. Uzlaşma, 1996 Tahkim ve Uzlaştırma Yasası tarafından yönetilmektedir..
  6. Gizlilik her iki süreçte de önemli bir rol oynar, ancak bunlar farklı şekilde uygulanır. Arabuluculuk dahilinde gizlilik güven üzerine kuruludur ve tüm taraflara ekstra önlem için bir Gizlilik Maddesi imzalamaları tavsiye edilir. Uzlaşmadaki gizlilik kanunla belirlenir.
  7. Arabuluculuk, profesyonel müdahale gerektiren önemli bir çatışma veya anlaşmazlık ortaya çıktığında müdahale eder. Uzlaşma önleyici olarak kullanılır ve önemli bir şeye dönüşme konusundaki anlaşmazlığı durdurmayı amaçlar.

Uzlaştırma ve Uzlaştırma: (Tablo)

Uzlaştırma ve Uzlaştırma Uzmanı:

İki sürecin neden genellikle aynı göründüğü tamamen anlaşılabilir. Bununla birlikte, uygulamadaki ana fark, kolaylaştırma yönteminde ve kolaylaştırıcının oynadığı aktif veya tarafsız rolde yatmaktadır. Bununla birlikte, iki yöntemin karıştırılmaması gerekir, çünkü gerçekten farklı amaçlara hizmet ederler ve görülebileceği gibi, başarısız bir uzlaşma arabuluculuğa yol açabilir. Başarılı bir uzlaşma arabuluculuk veya diğer anlaşmazlık çözümlerinden tamamen kaçınabilir.

ADR'ler olarak bu yöntemler zamandan, paradan tasarruf sağlar ve gelecekte sağlıklı iş ilişkilerinin gelişimini teşvik eden yaratıcı çözümler bulma avantajına sahiptir. Amaç her zaman anlaşmazlığa bir çözüm bulmak olmalıdır. Ancak, anlaşmazlığın bağlamı hangi yöntemin daha uygun olacağını belirleyecektir..