Kilometre ve Mil

Kilometre ve Mil her ikisi de mesafe birimidir. İçinde KilometreMilYards 1 km = 1093.613 yd 1 mil = 1.760 yd Ayaklar 1 km = 3280,84 ft 1 mil = 5.280 ft Metre 1 km = 1000 m 1 mil = 1609.344 m İnç 1 km = 39.370 inç 1 mil = 63.360 inç kilometre 1 km = 1 km 1 mil = 1,609 km Miles 1 km = 0.621 mi 1 mil = 1 mil santimetre 1 km = 100000 cm 1 mil = 160934,4 cm

Mil - Kilometre dönüştürme

  • 1 mil = 1.609 kilometre
  • 1 mil = 5.280 fit
  • 1 mil = 1.760 yard

Kilometre - Mil Dönüştürme

  • 1 kilometre = 0.621 mil
  • 1 kilometre = 3.280.8 fit
  • 1 kilometre = 1.093,6 yard
  • 1 kilometre = 1.000 m


önemsiz şeyler

  • Kilometre Amerikan yazım Kilometre.
  • Deniz mili 1,85 kilometre