Hug ve embrace arasındaki fark nedir?

Bir sözlükte arandıysa, bu kelimelerin her ikisi de birbirinin eş anlamlılarıdır. İkisi de birini sevgide tutmayı içerir. Çok benzer bir anlamı ve kullanımı olduğu doğru olsa da, bu kelimelerde dikkat edilmesi gereken bir fark vardır.

'Sarılmak' birisini kollarınızda sıkıca tutmak veya sıkmak anlamına gelen bir fiildir. Bir kişiye veya fiziksel bir nesneye olan sevgiyi ifade etmenin bir yoludur. Örneğin: Ona sarıldığı görüldü. 'Hug' ayrıca bir isim olarak da kullanılabilir. Mesela: Ona sarıldığını gördü. İngilizce kelime, yatıştırmaya veya konsola anlam veren bir Eski İskandinav kelimesinden gelir ve bakım için anlamı olan diğer Eski İngilizce kelimelerle ilgilidir. 'Sarılmanın' kökenleri, bir kişinin bakımdan, endişeden veya sevgiden başka bir kişiye neden sarılmasının nedenlerini açıklamaya yardımcı olur.

'Kucaklama' aynı zamanda birini veya bir şeyi kucakta olduğu gibi kollarında sıkıca tutmak anlamına gelir, ancak aynı zamanda bir inanç gibi bir şeyi isteyerek ve hevesle kabul etmek veya desteklemek için ek bir anlamı vardır. 'Kucaklama' kelimesi bir fikir, teori, felsefe veya diğer soyut kavramlara uygulanabilir. Örneğin birisiyle 'kucaklamak' kullanmak: Annesi ziyarete geldiğinde kucakladı. Mesela soyut bir tarafı var: Gelecek bahar Londra'ya seyahat etme fikrini benimsediler. 'Sarılmak' gibi bu kelime bir isim veya fiil olabilir. Örneğin: Tüm bölümün yeni yönergelerinin benimsenmesi istendi.

Dolayısıyla, 'kucaklamanın' 'sarılmaktan' daha geniş bir anlamı olduğu söylenebilir, çünkü sadece bir kişi ile değil, aynı zamanda daha soyut olarak fikirlerle de ilişkilendirilebilir. Ayrıca pratik kullanımda, 'sarılmak' genellikle daha rahat bir kelime iken, 'kucaklamak' daha resmi bir kelimedir. Buna ek olarak, 'sarılmak' sadece birini tutarken daha kısa süreli sıkma eylemi için daha yaygın olarak kullanılırken, 'kucaklama' aynı zamanda daha uzun bir süre boyunca bir kişiyi sevecen bir konumda tutmak için de kullanılabilir. Örneğin: Kız arkadaşına hemen hızlıca sarıldı, ancak daha sonra onu bir süre sevecen bir kucaklamada tuttuğu görüldü.

'Sarıl' veya 'kucakla' kullanmaya karar verirken, hem durumun formalitesi hem de nesne dikkate alınmalıdır. İnsanlar gibi somut şeylerle 'sarılmak' veya 'kucaklamak' kullanılabilir, ancak soyut fikirlerle 'kucaklamak' kullanılmalıdır. 'Sarılmak' daha sıradan ve 'kucaklamak' daha resmi.