Matematik ve İstatistik - Sayfa 2
Giriş İstatistiksel anlamlılık, ortalama farklılıkları etkileyen örnekleme hatası olasılığının azalması anlamına gelir. İstatistiksel önem kullanılan verilerden ve analistin sonuca olan güveninden gelir. Başka bir deyişle, istatistiksel önem, gözlenen bir verinin...
Giriş Standart Dkanıtlama (SD) ve Standard Error (SE) görünüşte benzer terminolojiler; ancak, kavramsal olarak o kadar çeşitlidirler ki İstatistik literatüründe neredeyse birbirlerinin yerine kullanılırlar. Her iki terimden önce, simetrik bir...
Dizi Listesi ve Bağlantılı Liste arasındaki fark Gerçek farklılıklara girmeden önce, gerçekte ne olduklarını öğrenelim? Set Nedir? Matematikte Set kavramına rastladık ve burada Set aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Evet,...
Dizi ve Sıra “Seri” ve “dizi” terimleri genellikle yaygın ve yaygın uygulamalarda birbirinin yerine kullanılır. Ancak bu terimler matematiksel ve bilimsel bakış açısından birbirinden çok farklıdır.. Her şeyden önce, bir...
açıklama İstatistiklerde örnekleme terimi, bir bütün hakkında ilgili bilgi elde etmek amacıyla toplam istatistiksel verilerin bir kısmının seçilmesini ifade eder. Soruşturma kapsamındaki tüm üyelerin belirli bir karakterine ilişkin toplam veya...
Matematikçiler belirli bir sayının diğerinden ne kadar farklı olduğunu belirlemek için sistemler geliştirdiler. Tıpkı diğer kavramlar gibi, sayı kategorileri çakışır. Gerçek sayılar, tamsayılar gibi tüm rasyonel sayıları içerdiğinden, tam sayıların...
“Sayılar” terimi, genellikle sıfırdan büyük pozitif tamsayı değerleri olarak sınıflandırılanları aklımıza getirir. Diğer sayı sınıfları şunları içerir: tüm sayılar ve fraksiyonlar, karmaşık ve gerçek sayılar ve ayrıca negatif tamsayı değerleri....
Oran - Oran Matematik, istatistik ve işletme çalışmasında “oran” ve “oran” gibi terimlerle karşılaşılmaktadır. Her ikisi de iki veya daha fazla şey veya sayı arasındaki ilişkiye atıfta bulunabilirken, birbirlerinden çok...
Nitel Veriler ve Nicel Veriler İstatistik çalışmasında, ana odak veri veya bilgi toplamaktır. Farklı veri toplama yöntemleri vardır ve toplanan farklı veri türleri vardır. Farklı veri türleri birincil, ikincil, nitel...
Süreç Yeteneği Tamamen farklı iki alanda proses kapasitesi ve makine kapasitesi işlevi. Proses kabiliyeti daha çok ürün ve üretim süreçleriyle ilgilidir, makine kabiliyeti makinelerin kendilerine odaklanır. Süreç kapasitesi, bir ürünün...